KNOW-HOW

HOEVEEL TOELADING IS TOEGESTAAN?

De toelaatbare belading van een motorfietsdrager op een camper is Afhankelijk van de toelaatbare last op de achteras van het voertuig en De technisch toelaatbare belasting van de drager. Bovendien is be- Langrijk welke gewichten de opbouwfabrikant voor haar voertuig in Detail vrijgeeft. Er zijn hier verschillende chassis en chassis-verlengingen die verschillend zwaar belast mogen worden.

F(L) = toelaatbare massa van de belading
F(HA) = het verschil tussen toelaatbare (uit voertuigkenteken) en reëel gewogen achteraslast
A = wielbasis
B = werkzame hevelarm van de beladingsmassa (in een ruwe berekening kan ervan worden uitgegaan dat het zwaarte- punt van de belading ca. 350 mm achter voertuigachterzijde ligt).

Mocht u een hogere belading dan berekend wensen, dan is het eventueel mogelijk de aslast door een opwaardering van de as te verhogen.