KNOW-HOW

DE X-MAAT

De x-maat heeft betrekking op de oversteek van e camperopbouw over het standaard chassis.

S.v.p bij bestelling de in de tekening opgenomen maten aangeven wanneer het voertuig niet in onze databank opgenomen blijkt.
(in geval van twijfel bij ons navragen)

Indien bij uw voertuig in het met “Z” aangegeven bereik een tank, bergruimte of i.d. is ingebouwd, vraag dan telefonisch een speciaal maatblad aan.

 

DE D-WAARDE

De D-waarde is een sterktewaarde van een trekhaak. Deze wordt met behulp van volgende formule berekend:

Waarbij G(K) het toelaatbare totaalgewicht van het voertuig in tonnen(t) en G(A) het totaal gewicht van de aanhangwagen, eveneens in tonnen aangeeft;

 

 

Bijv. heeft een Fiat Ducato met 3,5 ton toelaatbaar totaal gewicht Een een aanhanglast van 2 ton een trekhaak met minimaal een D-waarde nodig van:

 

Het werkelijk toelaatbare aanhangergewicht wordt echter bepaald door hetgeen onder cijfer 28 of 01 is opgenomen in de voertuigpapieren

Van alle opgegeven waarden is de zwakste bepalend voor de toelating!